Om Frogner Arbeiderparti

Frogner Arbeiderparti

Frogner Arbeideparti er Arbeiderpartiets bydelsparti for bydel Frogner. Frogner Ap lager Arbeiderpartiets program for Frogner, velger Arbeiderpartiets kandidater til Frogner bydelsutvalg, driver valgkamp og jobber for god sosialdemokratisk politikk i bydelen.

Frogner Ap har to av femten representanter i Frogner bydelsutvalg og fem varamedlemmer, ett medlem i Oslo bystyre, og mange engasjerte medlemmer.  Kontakt oss om du vil ta opp en sak eller vil engasjerere deg politisk.

Du kan lese mer om våre folkevalgte i Frogner i denne nyhetssaken.


Styret