Våre representanter i Frogner Bydelsutvalg

Disse representerer Arbeiderpartiet i bydelen

Bydelsutvalget i Frogner

Arbeiderpartiet har to faste representanter i Frogner Bydelsutvalg (BU). I tillegg har Ap flere vararepresentanter i tilfelle forfall, og representanter i ulike tilsyn og råd.

Det er totalt 15 medlemmer i BU.

BU er øverste politiske ledelse i bydelen. Medlemmene velges for fire år av gangen. Valget holdes parallelt med kommunevalget.

BU avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen, og fører tilsyn med tjeneste til bydelens befolkning.

Det er to komiteer: Helse-, unge- , sosial- og kulturkomiteen, og Miljø- og byutviklingskomiteen

Møtene holdes i Bydelens hus. Drammensveien 60. Møteplan og annen informasjon om politikk i Frogner finner du her

Bjarne og Jonas

Bjarne Lagesen sammen med Jonas Gahr Støre i valgkampen 2019

Bjarne Lagesen, gruppeleder

Bjarne leder Arbeiderpartiets BU-gruppe. Han er medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen og AU.

Han jobber til daglig som ungdomsrådgiver i LO. Vil du bli mer kjent med Bjarne? Les intervjuet i Fri Fagbevegelse og se valgkampvideoen vår fra 2019 

Du kan kontakte Bjarne på epost blagesen@gmail.com

Inger Huseby taler i møte på partikontoret, 2019

Inger Huseby, leder i Frogner Arbeiderparti og medlem av bydelsutvalget

Inger Huseby, fast medlem

Inger er medlem av Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen. Hun har vervet som nestleder i komiteen.

I tillegg til å være folkevalgt, er hun leder i Frogner Ap

Inger jobber som seniorrådgiver i helsedirektoratet. Vil du bli mer kjent med Inger? Les kandidatpresentasjonen på vår Facebookside

Du kan kontakte Inger på ingerhuseby@yahoo.no 

Amina Ibrahim, Heidi Park, Simon Glad Frigessi, Ole Jacob Kjendlie

Oppe fra venstre: Amina Ibrahim, Heidi Park. Nede fra venstre: Simon Glad Frigessi, Anders Kjellevold, Ole Jacob Kjendlie

Frogner Ap har 5 vararepresentanter i Bydelsutvalget:

  • 1. vara. Amina Ibrahim. Medlem av Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen (HUSK)
  • 2. vara. Heidi Park. Varamedlem i Miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU)
  • 3. vara. Simon Glad Frigessi. Varamedlem HUSK
  • 4. vara. Anders Kjellevold. Varamedlem HUSK
  • 5. vara. Ole Jacob Kjendlie