Styremedlem

Svein Trosdahl

Svein Trosdahl

Medlem av driftsstyret på Majorstuen skole